Psychoterapia uzależnień w nurcie psychodynamicznym

Osoby borykające się z problemami takimi jak depresja, zaburzenia lękowe, żywieniowe lub uzależnienia coraz częściej decydują się na pomoc psychoterapeutyczną. W ostatnim czasie nawet osoby publiczne chętnie podkreślają, że nie należy tłumić problemów w sobie i w nich tkwić. Istnieje wiele nurtów psychoterapeutycznych, więc należy pamiętać, że każdy z przypadków wymaga dogłębnej analizy i doboru odpowiedniej formy terapii.

Różne rodzaje nurtów psychoterapeutycznych – jaki wybrać?

Do podstawowych nurtów psychoterapeutycznych zalicza się:

  • psychoterapię poznawczo-behawioralną – opartą na zmianie utartych schematów postrzegania świata i zmianie nieprzystosowawczych zachowań;
  • psychoterapię humanistyczną – skupiająca się na harmonii wewnętrznej jednostki i jego stosunku do własnych myśli, na które składają się m.in.: system wartości, postrzeganie przemijania i śmierci;
  • psychoterapię systemową – analizująca działanie całego systemu, w jakim tkwi pacjent. Skupiająca się na jego relacjach z innymi ludźmi i uwzględniająca inne osoby w trakcie sesji terapeutycznych;
  • psychoterapię psychodynamiczną – skupiająca się na konfliktach wewnętrznych, w jakich tkwi pacjent, a które utrudniają jego funkcjonowanie. Godnym polecenia psychologiem, który działa w myśl nurtu psychodynamicznego jest psycholog, psychoterapeuta Katarzyna Stefaniak, świadcząca swoje usługi w gabinecie, przy ul. Polnej 3a lok. 25 w Warszawie, a także w formie zdalnej (tel: 500 831 957). Ten rodzaj terapii jest najbardziej efektywny w kwestii uzależnień.

Mężczyzna na psychoterapii

Psychoterapia psychodynamiczna

Główną zaletą, jaka przemawia na korzyść stosowania interwencji psychologicznych z zakresu psychoterapii psychodynamicznej jest holistyczna analiza sytuacji, w jakiej znajduje się pacjent. Oznacza to, że psychoterapeuta nie zawęża swojego działania jedynie do pomocy w kwestii porzucenia danej używki lub narkotyku. Analizuje on przeżycia pacjenta, jego cechy osobowości, relacje z innymi ludźmi, przez co może dotrzeć do prawdopodobnego bodźca, jaki popchnął pacjenta w stronę uzależnienia. Dzieje się tak dlatego, że główne źródło problemów leżeć może nie tylko w przestrzeni świadomości. Szczególnie w psychoterapii psychodynamicznej eksponowane są elementy wyparte ze świadomości pacjenta, a które zmuszają go do zażywania konkretnych substancji. Wypracowywany jest cel psychoterapii, przedstawiane są oczekiwania wobec niej, a także omawiane jest prawdopodobieństwo spełnienia tego celu. Później następuje proces psychoterapeutyczny i stopniowe odchodzenie od uzależnienia. Podczas sesji terapeutycznych pacjent uczy się także tego, jak radzić sobie z efektami odstawienia, by uniknąć kolejnych zachowań autodestrukcyjnych. Istotnym elementem każdej psychoterapii jest dobrowolna chęć pacjenta do uczestniczenia w niej oraz zawarcia sojuszu terapeutycznego ze specjalistą polegającego na zaufaniu i poświęceniu dla terapii. Bez tych elementów psychoterapia nie spełni swojego zadania. Starania psychoterapeuty będą odpychane przez pacjenta lub psychoterapeuta nie będzie w stanie odnaleźć pierwotnego bodźca, który popchnie daną osobę do działania.